Jon Kegge werkt aan wijkvernieuwingsprojecten voor de afdeling Samenlevingszaken. 

Wat doe ik?

"Het team waarin ik werk heet ‘Wijkbeheer’. Binnen dit team heb ik verschillende taken, waaronder dus die van projectleider van wijkvernieuwing projecten. Hellevoetsluis heeft de methode ‘Buurtaanpak’. Daarin worden werkzaamheden in een buurt in overleg met bewoners en andere partijen uitgevoerd. Tijdens een aantal ontwerpsessies geven bewoners uit een buurt aan welke verbeteringen zij willen in hun omgeving. Bijvoorbeeld dat er nieuw groen geplaatst wordt of dat parkeren en speelplekken verbeteren. De bewoners werken dan samen met de gemeente, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld politie aan het uitwerken van maatregelen voor de buitenruimte. Ook hebben we aandacht voor het verbeteren van de sociale samenhang. Daarnaast zetten wij ons in voor bewonersinitiatieven en proberen we problemen op te lossen die spelen in de wijken. Tenslotte heb ik de verantwoordelijkheid over de openbare speelvoorzieningen."

Met wie doe ik dat?

"Met de Buurtaanpak werk ik samen met collega’s van verschillende afdelingen in het gemeentehuis, externe partners (bijvoorbeeld jongerenwerk en politie) en natuurlijk de bewoners. De uitdaging is om met veel partijen naar één doel toe te werken. Op dit moment ben ik bezig met de Buurtaanpak Ploegschaar. Samen met mijn collega werk ik aan het project om een buurthuis neer te zetten met een groene buitenruimte die mensen uitnodigt elkaar te ontmoeten."

Met veel partijen één gezamenlijk doel realiseren, namelijk een betere leefomgeving. Dat is mooi werk!

Voor wie doe ik dat?

"Voor de inwoners. Ik krijg voldoening van het verbeteren van de leefomgeving van bewoners van een wijk of buurt."

Wat is er mooi aan dit werk?

"Ik sta dicht bij de inwoners en werk nauw samen met collega’s. Ik realiseer iets wat ‘tastbaar’ is en een belangrijke toevoeging is voor de gemeente en zijn bewoners. Ik ben betrokken van het begin tot het einde. Van het op papier zetten van een ‘Plan van Aanpak’ tot de uiteindelijke oplevering. Niet minder belangrijk is, dat ik in een goede werkomgeving werk met fijne collega’s."

Wat is er mooi aan deze plek?

"Hellevoetsluis heeft een mooie Vesting en ik zie veel potentie om deze stad nog mooier te maken."