Hellevoetsluis streeft naar een samenleving waar we mét elkaar leven. Wie hulp nodig heeft, zoekt die in eerste instantie in de eigen sociale omgeving. De kwetsbare inwoners bij wie het krijgen van de juiste steun vanuit de omgeving niet of onvoldoende lukt, kunnen rekenen op een vangnet vanuit de gemeente en de maatschappelijke organisaties waarmee we samenwerken.